top of page

De zorg voor het erfgoed in Nederland is een gedeelde zorg van eigenaren en beheerders, belangen-organisaties, uitvoerende partijen, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheden. Mobielerfgoed.online ondersteunt partijen die actief zijn in de wereld van het mobiel erfgoed.

Binnen het project Clean Future Mobility Concepts is er in samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam een verduurzamingsproject met jongeren gerealiseerd. 

Binnen het mobiel erfgoed kennen we vier sectoren: weg, rail, water en lucht. Wil je meer weten over een sector, klik dan onderstaand op één van de informatieknoppen of op één van de bovenstaande menu-items. Voor sommige onderdelen moet je je aanmelden met een gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Classic VW Bug

We hebben het mobiel erfgoed verdeeld in vier sectoren. Onder deze knop vind je meer informatie over de sector weg.

WEG
Speelgoed trein

We hebben het mobiel erfgoed verdeeld in vier sectoren. Onder deze knop vind je meer informatie over de sector rail.

RAIL
Model schip

We hebben het mobiel erfgoed verdeeld in vier sectoren. Onder deze knop vind je meer informatie over de sector water.

WATER
Staart Een deel van een Vliegtuig
LUCHT

We hebben het mobiel erfgoed verdeeld in vier sectoren. Onder deze knop vind je meer informatie over de sector lucht.

bottom of page